pound net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pound net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pound net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pound net.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pound net

    trap consisting of an arrangement of nets directing fish into an enclosure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).