pedestal up/down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal up/down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal up/down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal up/down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal up/down

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá đỡ lên/xuống