pedestal bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pedestal bearing

  * kỹ thuật

  giá ổ đỡ

  ổ bệ

  ổ đỡ

  ổ đỡ trục

  ổ giá cao