pedestal foot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal foot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal foot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal foot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal foot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chân cọc dạng củ hành