pedestal foot of cast-in-situ pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal foot of cast-in-situ pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal foot of cast-in-situ pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal foot of cast-in-situ pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal foot of cast-in-situ pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chân bầu của cọc nhồi tại chỗ