pedestal pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc bệ

    cọc để mở rộng (đổ tại chỗ)