pedestal height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal height

    * kỹ thuật

    điện:

    cao độ