pedestal concrete pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal concrete pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal concrete pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal concrete pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal concrete pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc bê tông đế mở rộng

    cọc bê tông để mở rộng