pedestal footing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal footing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal footing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal footing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal footing

    * kỹ thuật

    móng

    xây dựng:

    móng rời dưới cột