paul verlaine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul verlaine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul verlaine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul verlaine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul verlaine

    Similar:

    verlaine: French symbolist poet (1844-1896)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).