paulo afonso falls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paulo afonso falls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paulo afonso falls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paulo afonso falls.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paulo afonso falls

    Similar:

    paulo afonso: a major waterfall in northeastern Brazil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).