paul pry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul pry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul pry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul pry.

Từ điển Anh Việt

  • paul pry

    /'pɔ:l'prai/

    * danh từ

    người tò mò, người thóc mách