paul johann ludwig von heyse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul johann ludwig von heyse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul johann ludwig von heyse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul johann ludwig von heyse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul johann ludwig von heyse

    Similar:

    heyse: German writer (1830-1914)

    Synonyms: Paul Heyse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).