paul dukas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul dukas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul dukas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul dukas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul dukas

    Similar:

    dukas: French composer (1865-1935)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).