paul bustill robeson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul bustill robeson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul bustill robeson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul bustill robeson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul bustill robeson

    Similar:

    robeson: United States bass singer and an outspoken critic of racism and proponent of socialism (1898-1976)

    Synonyms: Paul Robeson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).