paul gauguin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paul gauguin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paul gauguin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paul gauguin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paul gauguin

    Similar:

    gauguin: French Post-impressionist painter who worked in the South Pacific (1848-1903)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).