pasture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pasture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pasture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pasture.

Từ điển Anh Việt

 • pasture

  /'pɑ:stʃə/

  * danh từ

  đồng cỏ, bãi cỏ

  cỏ (cho súc vật gặm)

  * ngoại động từ

  chăn thả (súc vật)

  ăn cỏ (ở đồng cỏ...)

  * nội động từ

  ăn cỏ, gặm cỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pasture

  * kỹ thuật

  bãi cỏ

  đồng cỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet