pasturer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pasturer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pasturer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pasturer.

Từ điển Anh Việt

  • pasturer

    xem pasture