moist ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moist ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moist ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moist ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moist ground

  * kỹ thuật

  đất ẩm

  đất bão hòa

  đất bảo hòa nước

  toán & tin:

  đất ẩm, đất bão hòa