moisture tons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moisture tons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moisture tons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moisture tons.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moisture tons

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tải nhiệt ẩm

  tải nhiệt ướt

  tấn nhiệt ẩm

  xây dựng:

  tải trọng làm lạnh ẩm