moisten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moisten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moisten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moisten.

Từ điển Anh Việt

 • moisten

  /'mɔisn/

  * ngoại động từ

  làm ẩm, dấp nước

  to moisten the lips: liếm môi

  * nội động từ

  thành ra ẩm ướt; ẩm ướt

  to moisten at one's eyes: rơm rướm nước mắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moisten

  * kinh tế

  làm ẩm

  làm ướt

  * kỹ thuật

  ẩm

  dấp nước

  làm ẩm

  làm ướt

  xây dựng:

  hóa ẩm

  ướt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moisten

  make moist

  The dew moistened the meadows

  Synonyms: wash, dampen

  Similar:

  drizzle: moisten with fine drops

  drizzle the meat with melted butter