marriage portion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marriage portion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marriage portion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marriage portion.

Từ điển Anh Việt

  • marriage portion

    /'mæridʤ'pɔ:ʃn/

    * danh từ

    của hồi môn