last choice route nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

last choice route nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm last choice route giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của last choice route.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • last choice route

  * kỹ thuật

  đường chọn cuối

  đường cuối

  điện tử & viễn thông:

  đường chọn cuối cùng

  tuyến chọn cuối cùng

  điện lạnh:

  tuyến cuối