ideal word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ideal word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ideal word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ideal word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ideal word

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ lý tưởng