galactic cluster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactic cluster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactic cluster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactic cluster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galactic cluster

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  chùm ngân hà

  chùm thiên hà

  cụm ngân hà

  cụm thiên hà