free alongside quay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

free alongside quay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm free alongside quay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của free alongside quay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • free alongside quay

  * kinh tế

  giá giao tại bến tàu

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  giao dọc ke (bến)