freebee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freebee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freebee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freebee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • freebee

    Similar:

    freebie: something that is free (usually provided as part of a promotional scheme)

    the road map was a freebie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).