freezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezer.

Từ điển Anh Việt

 • freezer

  /'fri:zə/

  * danh từ

  máy ướp lạnh

  máy làm kem

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • freezer

  * kinh tế

  tủ lạnh

  xe đông lạnh

  * kỹ thuật

  buồng kết đông

  buồng lạnh

  chở hàng lạnh

  khoang kết đông

  máy đông lạnh

  máy kết đông

  xe tải lạnh

  điện lạnh:

  buồng đông lạnh

  hầm kết đông

  ngăn kết đông

  máy làm kem

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • freezer

  Similar:

  deep-freeze: electric refrigerator (trade name Deepfreeze) in which food is frozen and stored for long periods of time

  Synonyms: Deepfreeze, deep freezer