fora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fora.

Từ điển Anh Việt

  • fora

    danh từ số nhiều của forum