focusing plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focusing plane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt phẳng tiêu điểm