focusing knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing knob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focusing knob

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  núm điều tiêu

  xây dựng:

  trụ chỉnh tiêu