focusing coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focusing coil

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cuộn dây điều tiêu

  điện:

  cuộn dây hội tụ