focusing anode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing anode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing anode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing anode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focusing anode

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  anode điều tiêu

  điện:

  anôt điều tiêu