focusing lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focusing lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focusing lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focusing lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focusing lamp

  * kỹ thuật

  điện:

  đèn điều tiêu

  xây dựng:

  đèn hướng quang