fine sandy loam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fine sandy loam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fine sandy loam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fine sandy loam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fine sandy loam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sét pha cát hạt mịn