fine adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fine adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fine adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fine adjustment.

Từ điển Anh Việt

 • fine adjustment

  (Tech) điều chỉnh tinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fine adjustment

  * kỹ thuật

  điều chỉnh tinh

  phép bình sai chính xác

  sự chỉnh tinh

  sự điều chỉnh chính xác

  sự điều chỉnh tinh

  hóa học & vật liệu:

  điều chỉnh chính xác

  xây dựng:

  sự hiệu chỉnh chính xác

  điện:

  sự hiệu chỉnh tinh