fiction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiction.

Từ điển Anh Việt

 • fiction

  /'fikʃn/

  * danh từ

  điều hư cấu, điều tưởng tượng

  tiểu thuyết

  work of fiction: tiểu thuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fiction

  a literary work based on the imagination and not necessarily on fact

  Similar:

  fabrication: a deliberately false or improbable account

  Synonyms: fable