fictionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictionist.

Từ điển Anh Việt

  • fictionist

    /'fikʃənist/

    * danh từ

    người viết tiểu thuyết