fictionalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictionalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictionalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictionalization.

Từ điển Anh Việt

  • fictionalization

    * danh từ

    xem fictionalize chỉ sợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet