feeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feeder.

Từ điển Anh Việt

 • feeder

  /'fi:də/

  * danh từ

  người cho ăn

  người ăn, súc vật ăn

  a large feeder: người ăn khoẻ, súc vật ăn khoẻ; cây phải bón nhiều phân

  (như) feeding-bottle

  yếm dãi

  sông con, sông nhánh

  (ngành đường sắt); (hàng không) đường nhánh (dẫn đến con đường chính)

  (điện học) Fidde, đường dây ra

  bộ phận cung cấp chất liệu (ở máy)

  (thể dục,thể thao) người chuyền bóng (cho đồng đội sút làm bàn)

 • feeder

  (Tech) dây tiếp sóng; bộ tiếp dưỡng; bộ tiếp giấy (máy in)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • feeder

  * kinh tế

  đường nhánh

  đường nối

  đường phụ

  đường thứ cấp

  tàu cấp dưỡng

  tàu nhỏ công-ten-nơ chuyến ngắn

  tàu tuyến nhánh

  * kỹ thuật

  dây đi

  dây tiếp sóng

  đường ra

  fidơ

  fiđơ

  kênh cấp nước

  lộ

  người cung cấp

  mạch nước

  máy làm đầy

  máy nạp đầy

  máy rót đầy

  máy tiếp liệu

  ống dẫn

  rãnh dẫn sợi

  sông con

  sông nhánh

  điện tử & viễn thông:

  bộ cấp liệu

  cáp tiếp sóng

  cơ khí & công trình:

  bộ cung cấp

  toán & tin:

  bộ nạp giấy

  bộ tiếp dưỡng

  dây cấp điện

  đường dây ra

  tuyến cấp liệu

  xây dựng:

  bộ tiếp liệu

  cáp đầu ra

  điện:

  dây dẫn sóng

  tuyến dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • feeder

  an animal being fattened or suitable for fattening

  a branch that flows into the main stream

  Synonyms: tributary, confluent, affluent

  Antonyms: distributary

  an animal that feeds on a particular source of food

  a bark feeder

  a mud feeder

  Similar:

  eater: someone who consumes food for nourishment

  self-feeder: a machine that automatically provides a supply of some material

  the feeder discharged feed into a trough for the livestock

  bird feeder: an outdoor device that supplies food for wild birds

  Synonyms: birdfeeder