affluent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affluent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affluent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affluent.

Từ điển Anh Việt

 • affluent

  /'æfluənt/

  * tính từ

  nhiều, dồi dào, phong phú

  giàu có

  * danh từ

  sông nhánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affluent

  * kỹ thuật

  hợp lưu

  phụ lưu

  sông nhánh

  cơ khí & công trình:

  hệ thống sông nhánh

  xây dựng:

  sự nhập dòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affluent

  an affluent person; a person who is financially well off

  the so-called emerging affluents

  having an abundant supply of money or possessions of value

  an affluent banker

  a speculator flush with cash

  not merely rich but loaded

  moneyed aristocrats

  wealthy corporations

  Synonyms: flush, loaded, moneyed, wealthy

  Similar:

  feeder: a branch that flows into the main stream

  Synonyms: tributary, confluent

  Antonyms: distributary