extra large scale integration (elsi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extra large scale integration (elsi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extra large scale integration (elsi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extra large scale integration (elsi).

Từ điển Anh Việt

  • extra large scale integration (ELSI)

    (Tech) tập thành đại quy mô