environmental chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • environmental chamber

  * kỹ thuật

  buồng điều hòa khí hậu

  buồng khí hậu

  buồng môi trường

  điện lạnh:

  buồng mô phỏng môi trường

  buồng thử nghiệm môi sinh