energy radiated by receiving apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy radiated by receiving apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy radiated by receiving apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy radiated by receiving apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy radiated by receiving apparatus

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    năng lượng bức xạ bởi máy thu