duplicate key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duplicate key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duplicate key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duplicate key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • duplicate key

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khóa nhân đôi

  khóa sao lại

  phím nhân đôi

  phím sao lại