cushion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cushion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cushion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cushion.

Từ điển Anh Việt

 • cushion

  /'kuʃn/

  * danh từ

  cái đệm, cái nệm

  đường biên bàn bi a

  cái độn tóc

  (kỹ thuật) miếng đệm đầu trục, cuxinê

  (cơ khí) hơi đệm (hơi còn lại trong xylanh để đệm pittông)

  thịt mông (lợn...)

  kẹo hình nệm

  * ngoại động từ

  lót nệm

  cushioned seats: ghế có lót nệm, ghế nệm

  đặt ngồi trên nệm; che bằng nệm; (nghĩa bóng) nâng niu, chiều chuộng

  làm nhẹ bớt, làm yếu đi

  to cushion a shock: làm cho sự va chạm yếu đi

  dập đi; dìm đi; làm cho yếu đi (lời kêu nài, than vãn...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cushion

  * kinh tế

  mức đệm

  * kỹ thuật

  đá gối

  đệm

  đệm khuôn (máy ép)

  đệm lót

  giảm chấn

  gối

  gối tựa

  hấp thụ

  làm dịu

  lớp đệm

  lớp lót

  nệm

  xây dựng:

  đệ đế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cushion

  the layer of air that supports a hovercraft or similar vehicle

  a soft bag filled with air or a mass of padding such as feathers or foam rubber etc.

  protect from impact

  cushion the blow

  Synonyms: buffer, soften

  Similar:

  shock absorber: a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses

  the old car needed a new set of shocks

  Synonyms: shock