coulomb (c) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb (c) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb (c) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb (c).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coulomb (c)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  Culông (C)

  ô tô:

  culông

  toán & tin:

  đơn vị đo điện lượng