contact potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contact potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contact potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contact potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contact potential

  * kỹ thuật

  hiệu thế tiếp xúc

  hiệu ứng Volta

  thế hiệu tiếp xúc

  thế tiếp xúc

  điện:

  điện thế tiếp giáp

  điện thế tiếp xúc