contacts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contacts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contacts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contacts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contacts

  * kinh tế

  cơ hội gặp gỡ

  cơ hội làm quen

  những đầu mối giao dịch

  sự tiếp xúc