contactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contactor.

Từ điển Anh Việt

 • contactor

  /'kɔntæktə/

  * danh từ

  (vật lý) cái tiếp xúc

  electromagnetic contactor: cái tiếp xúc điện tử

 • contactor

  (Tech) công tắc (tự động)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contactor

  * kỹ thuật

  bộ đóng cắt

  bộ khởi động

  bộ tiếp xúc

  cái tiếp xúc

  rơle điện

  điện:

  bộ đóng ngắt

  công tắc tơ

  công tắc tự động

  côngtăctơ

  xây dựng:

  máy khởi động